Softwaregids
Deelnemers 22 August 2018: 5555 leveranciers, 21210 titels.
De resultaten die uw zoekopdracht heeft opgeleverd kunt u verder specificeren door bepaalde zaken uit te sluiten.
Zo kunt u bijvoorbeeld alleen resultaten laten weergeven voor een specifiek besturingssysteem, prijscategorie of taal.

Zoekfilter:
Titel Leverancier Toepassing Branche
resultaten 1 - 20 van circa 73 in rubriek Berekeningen

AImsun 8.0 Expert       (Royal HaskoningDHV)
Verkeersprognose software korte en lange termijn op stedelijk, regionaal en landelijke niveau. Volledig geïntegreerd verkeerssimulatie model.

UnG Offertes       (UnG Automatisering)
Opstellen en berekenen van een offerte adhv werkzaam-heden met vermelding van materiaal- en arbeidsprijzen. Optioneel importeren prijzen via Excel. Opstellen en berekenen van een offerte voor brandwerende isolaties.

Druk vatten volg. EN13445       (Software House Memory b.v.)
Berekeningen voor toestelen onder druk volg. Euro norm CEN EN13445

STERKTEBEREKENINGEN       (Software House Memory b.v.)
visual vessel calculations acc.to CEN EN13445 ASME

Stoomwezen SHM/Piping       (Software House Memory b.v.)
Vessel calculations acc.to ASME EN13445 Stoomwezen

12Build       (BuildSoft NV)
Met 12Build kan U reeds in de ontwerpfase nauwkeurig dimensioneren in staal, beton of hout uitgaande van een minimum aan gegevens. In de aanbestedings- en uitvoeringsfase kunt U met 12Build uitstekend de voorstellen van de aannemer of de ingenieur control ...

ABuis Rekenprogramma's       (ARKEY SYSTEMS bv)
ABuis zijn rekenprogramma’s zijn rekenprogramma’s voor het maken van leidingberekeningen voor Riolering, Gas, Water en CV Stelsels.

ACCON       (Kluwer Software)
Meest volledige programma in zake invulling, controle en neerlegging van de jaarrekening en jaarrapport

AKS_TT       (ActuComp)
AKS_TT is een tool waarmee voor een scala van pensioen-, leven en andere verzekeringsvormen tarieftabellen kunnen worden gegenereerd op basis van een zeer uitgebreide set van grondslagparameters.

Actuarial Knowledge System       (ActuComp)
AKS biedt een effectieve oplossing voor het samenstellen en berekenen van actuariële formules voor levens- en arbeidsongeschiktheidverzekeringen. Actuariële factoren samengesteld uit internationaal gestandaardiseerde actuariële symbolen kunnen op tradition ...

BINK Akoestiek       (BINK Software BV)
De akoestiek berekening bestaat uit een vijftal verschillende geluidberekeningen, tw: luchtgeluidisolatie (meting), contactgeluidisolatie (meting), galm, geluidwering gevels, berekening geluidweerstand gevels.

BINK BIM Connector       (BINK Software BV)
BIM Connector is een functionaliteit waarmee IFC*- en gbXML-bestanden kunnen worden geïmporteerd in BINK. De in BINK berekende resultaten kunnen weer worden geëxporteerd naar het CAD model.*) IFC bestanden moeten voldoen aan de afspraken van de Vereniging ...

BINK BUILDER       (BINK Software BV)
Dit is een 3D tekenmodule voor het grafisch invoeren van gebouwinformatie. Met deze module zet u eenvoudig een 3D gebouwmodel op dat direct in BINK berekeningen kan worden gebruikt. Het gebouw wordt automatisch voorzien van constructie- en materiaalgegeven ...

BINK Bouwbesluit rapportage       (BINK Software BV)
berekening & rapportage van bouwbesluit eisen (EPC U+W, daglicht, ventilatie & gebruiksoppervlakte)

BINK Brando Professional       (BINK Software BV)
Brando voert berekeningen uit voor de juiste berekening van de wbdbo-eis (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) volgens de norm NEN 6068:2008+C1:2011. Deze norm is nauwkeurig, maar behoorlijk ingewikkeld door het gebruik van dubbele integraalbere ...

BINK Comfort       (BINK Software BV)
Met behulp van deze berekening is het mogelijk de behaaglijkheid van de mens te beoordelen volgens het primaire criterium van Fanger of het huidige en nieuwe criterium van de RGD (Rijks Gebouwen Dienst). De PMV (predicted mean vote) en PPD (predicted perce ...

BINK DYWAG       (BINK Software BV)
Thermisch simulatiemodel DYWAG: DYWAG (DYnamisch WArmtegebruik in Gebouwen) is een computerprogramma waarmee optredende warmtestromen en temperaturen in gebouwen worden bepaald door uurlijks de gehele warmte- en vochthuishouding van het gebouw en/ of ruim ...

BINK Daglichtberekening       (BINK Software BV)
DGMR BINK Daglicht is bij uitstek geschikt voor het bepalen en/of toetsen van de equivalente daglichtoppervlakte van daglichtopeningen. Ook kan de daglichtoppervlakte van binnenramen tussen verblijfsgebieden en serres eenvoudig worden bepaald. Tevens is he ...

BINK EPG       (BINK Software BV)
De nieuwe EPG norm doet meer recht aan de bouwfysische werkelijkheid en de huidige specifieke omstandigheden in Nederland. Ook sluit de EPG beter aan bij de praktijkervaringen van de laatste jaren. Op basis van die ervaringen is een groot aantal uitgangspu ...

BINK Gasbuisberekening       (BINK Software BV)
Binnen een enkele minuut ontwerpt u zelf een gasleidingnet voor een woning op basis van de grafiek- of formulemethode voor aardgas hoogwaardig 20 G20 en laagwaardig (Slochteren)G25, Propaan G31 of Butaan G30. Drukregelaars kunnen worden toegepast voor gasn ...

1 2 3 4 volgende