Softwaregids
Deelnemers 15 August 2020: 5580 leveranciers, 21392 titels.
De resultaten die uw zoekopdracht heeft opgeleverd kunt u verder specificeren door bepaalde zaken uit te sluiten.
Zo kunt u bijvoorbeeld alleen resultaten laten weergeven voor een specifiek besturingssysteem, prijscategorie of taal.

Zoekfilter:
Titel Leverancier Toepassing Branche
resultaten 1 - 20 van circa 50 voor Gemeente instellingen

VIGILANT voor gemeenten       (VigilantDMS)
Geïntegreerde administratie voor leden en boekhouding met giftenadministratie

AVOI-manager       (NTREE Solutions)
AVOI-manager is een online platform dat gebruikt wordt voor het aanvragen en verlenen van vergunningen of instemmingsbesluiten voor graafwerkzaamheden, die voor nutsbedrijven uitgevoerd moeten worden. Het doel is om meer overzicht en grip te krijgen op de ...

Atlantis Bibliotheek       (DEVENTit BV)
Voor het beheer van bibliotheekcatalogi. Deze module biedt moderne beschrijvingsvormen voor verschillende soorten van analoge en digitale publicaties.

Atlantis Bouwdossiers       (DEVENTit BV)
De gedigitaliseerde documenten rond het verloop van de vergunningsaanvragen, de bouwtechnische tekeningen en relevante metadata worden samengebracht binnen de module Bouwdossiers. Hiermee wordt deze doorzoekbaar, raadpleegbaar en reproduceerbaar voor en do ...

Atlantis Museum       (DEVENTit BV)
Bij het verzamelen en beschikbaar stellen van interessante artikelen uit kranten en tijdschriften over bijvoorbeeld de historie van gebouwen, straten, gebeurtenissen, personen, regio of provincie is de module 'Kranten en Tijdschriften' een goed hulpmiddel. ...

BS8 Beheer       (BeheerVisie BV)
Geïntegreerd beheer- en informatiesysteem voor de openbare ruimte. BS8·Beheer is ontwikkeld om het beheer van de openbare ruimte te vereenvoudigen. Door alle relevante informatie bijeen te brengen op één plek en door allerlei (grafische) mogelijkheden aan ...

Central Station Jeugdzorg / CJG       (Simac Triangle)
Central Station CJG is een cliëntregistratiesysteem voor jeugdzorg en Centra voor Jeugd en Gezin. Geïntegreerde werkplek voor medewerkers in de gehele keten van zorg aanbieders. Digitaal loket en Sociale Kaart. Eenvoudig te integreren met andere oplossing ...

Central Station Schuldhulpverlening       (Simac Triangle)
CS Schuldhulpverlening is een module van Central Station dat gemeenten, kredietbanken en budgetcoaches in staat stelt het proces van schuldhulpverlening c.q. schuldsanering te automatiseren. Dit systeem is gebouwd volgens de NVVK methode en voldoet aan de ...

Central Station WMO       (Simac Triangle)
Central Station WMO is speciaal ingericht cliëntregistratiesysteem voor afhandelen van WMO verzoeken door de gemeente met communicatie met ketenpartners. Geïntegreerde werkplek voor alle WMO prestatievelden en te gebruiken voor alle betrokkenen in de kete ...

Emeritor INCONTO       (INCONTO)
INCONTO® biedt het meest complete softwarepakket op het gebied van inkoop, contractmanagement en digitale factuurverwerking. INCONTO® maakt deel uit van het inkoophuis Emeritor®, dat sinds 1998 inkoopdiensten levert en zich vanuit haar kennis en praktijke ...

Fortes Change Cloud       (Fortes Solutions BV)
Fortes Change Cloud. Eén software platform om strategische veranderingen te versnellen én grip te houden op voortgang, kosten en risico’s. Realiseer blijvende impact met Fortes Change Cloud voor (agile) project portfolio management. De softwareo ...

GB Archeologie       (Groenestein Beheersoftware)
Software voor het vastleggen van archeologische vondsten. Registratie moet, gezien de beperkte middelen in deze sector, eenvoudig en efficiënt gebeuren en moet vooral een toegankelijke gegevensverzameling opleveren die voor allerlei doeleinden gebruikt kan ...

GB Bestekcontrole       (Groenestein Beheersoftware)
Met deze applicatie kunt u snel en doeltreffend een controle van verrichte bestek-werkzaamheden, volgens de RAW-bepalingen, uitvoeren. Daarnaast kunt u rapporten maken met eventuele kortingen, heeft u uitgebreide rapportage mogelijkheden, is het een grafis ...

GB Boomwaarde       (Groenestein Beheersoftware)
GB Boomwaarde gaat verder dan het programma Methode Raad. Op basis van de boomsoort, correctiefactoren en schadecategorieën worden boomwaarde en -schade bepaald. Uw heeft als uw gegevens overzichtelijke bij elkaar. De toepassingen van GB Boomwaarde zijn: ...

GB BordBeheer       (Groenestein Beheersoftware)
Met GB BordBeheer kunt u: eenvoudig en volledig uw gegevens van verkeersborden, straatnaamborden, richtingaanwijzers, etc. (incl. borddragers) beheren; veldinventarisaties en inspecties uitvoeren; rapporten over het gehele bordenbestand maken; inzicht krij ...

GB CivielBeheer       (Groenestein Beheersoftware)
Voor het beheren van bruggen en kunstwerken is dit programma ontwikkeld door wensen van gebruikers en deskundigen op dit gebied. Met CivielBeheer kunt u: gegevens over civiele kunstwerken invoeren, inspecteren en actualiseren: uw planning op basis van insp ...

GB Flora en Fauna       (Groenestein Beheersoftware)
Voor registratie van waarnemingen van planten en dieren. Met name de soorten die beschermd zijn volgens de Flora- en faunawet of zelfs op de Rode lijst staan. Met GB Flora en Fauna kunt u: waarnemingen van planten en dieren vastleggen, waarnemingen monitor ...

GB Geografisch       (Groenestein Beheersoftware)
GEO is de eenvoudige grafische omgeving van Groenestein Beheersoftware, met alleen die GIS-functies die een beheerder echt nodig heeft voor zijn doelen. Dit programma is minder belastend voor uw computer dan de oudere grafische pakketten zoals MicroStation ...

GB GroenBeheer (voorheen GB Plantsoen)       (Groenestein Beheersoftware)
GB GroenBeheer voor planning en begroting van groenbeheeractiviteiten. Met dit programma kunt u: op eenvoudige wijze uw gegevens invoeren over alle te beheren groen; rapporten voor overzichtelijke informatie maken; een analyse maken van het te beheren area ...

GB Kapvergunning       (Groenestein Beheersoftware)
Voor efficiënte en juridisch onderbouwde uitvoering van het kapvergunningbeleid. Met GB Kapvergunning kunt u: aanvragen, houtopstanden en redenen kapaanvraag registreren; controle van herplantplicht; objectieve bepaling van boomwaarde en mate van overlast; ...

1 2 3 volgende