Softwaregids
Deelnemers 13 November 2018: 5563 leveranciers, 21240 titels.
De resultaten die uw zoekopdracht heeft opgeleverd kunt u verder specificeren door bepaalde zaken uit te sluiten.
Zo kunt u bijvoorbeeld alleen resultaten laten weergeven voor een specifiek besturingssysteem, prijscategorie of taal.

Zoekfilter:
Titel Leverancier Toepassing Branche
resultaten 1 - 20 van circa 66 in rubriek Berekeningen

Druk vatten volg. EN13445       (Software House Memory b.v.)
Berekeningen voor toestelen onder druk volg. Euro norm CEN EN13445

STERKTEBEREKENINGEN       (Software House Memory b.v.)
visual vessel calculations acc.to CEN EN13445 ASME

Stoomwezen SHM/Piping       (Software House Memory b.v.)
Vessel calculations acc.to ASME EN13445 Stoomwezen

AImsun 8.0 Expert       (Royal HaskoningDHV)
Verkeersprognose software korte en lange termijn op stedelijk, regionaal en landelijke niveau. Volledig geïntegreerd verkeerssimulatie model.

UnG Offertes       (UnG Automatisering)
Opstellen en berekenen van een offerte adhv werkzaam-heden met vermelding van materiaal- en arbeidsprijzen. Optioneel importeren prijzen via Excel. Opstellen en berekenen van een offerte voor brandwerende isolaties.

12Build       (BuildSoft NV)
Met 12Build kan U reeds in de ontwerpfase nauwkeurig dimensioneren in staal, beton of hout uitgaande van een minimum aan gegevens. In de aanbestedings- en uitvoeringsfase kunt U met 12Build uitstekend de voorstellen van de aannemer of de ingenieur control ...

ABuis Rekenprogramma's       (ARKEY SYSTEMS bv)
ABuis zijn rekenprogramma’s zijn rekenprogramma’s voor het maken van leidingberekeningen voor Riolering, Gas, Water en CV Stelsels.

ACCON       (Kluwer Software)
Meest volledige programma in zake invulling, controle en neerlegging van de jaarrekening en jaarrapport

AKS_TT       (ActuComp)
AKS_TT is een tool waarmee voor een scala van pensioen-, leven en andere verzekeringsvormen tarieftabellen kunnen worden gegenereerd op basis van een zeer uitgebreide set van grondslagparameters.

Actuarial Knowledge System       (ActuComp)
AKS biedt een effectieve oplossing voor het samenstellen en berekenen van actuariële formules voor levens- en arbeidsongeschiktheidverzekeringen. Actuariële factoren samengesteld uit internationaal gestandaardiseerde actuariële symbolen kunnen op tradition ...

BINK BIM Connector       (BINK Software BV)
BIM Connector is een functionaliteit waarmee IFC*- en gbXML-bestanden kunnen worden geïmporteerd in BINK. De in BINK berekende resultaten kunnen weer worden geëxporteerd naar het CAD model.*) IFC bestanden moeten voldoen aan de afspraken van de Vereniging ...

BINK BUILDER       (BINK Software BV)
Dit is een 3D tekenmodule voor het grafisch invoeren van gebouwinformatie. Met deze module zet u eenvoudig een 3D gebouwmodel op dat direct in BINK berekeningen kan worden gebruikt. Het gebouw wordt automatisch voorzien van constructie- en materiaalgegeven ...

BINK DYWAG       (BINK Software BV)
Thermisch simulatiemodel DYWAG: DYWAG (DYnamisch WArmtegebruik in Gebouwen) is een computerprogramma waarmee optredende warmtestromen en temperaturen in gebouwen worden bepaald door uurlijks de gehele warmte- en vochthuishouding van het gebouw en/ of ruim ...

BINK Gasbuisberekening       (BINK Software BV)
Binnen een enkele minuut ontwerpt u zelf een gasleidingnet voor een woning op basis van de grafiek- of formulemethode voor aardgas hoogwaardig 20 G20 en laagwaardig (Slochteren)G25, Propaan G31 of Butaan G30. Drukregelaars kunnen worden toegepast voor gasn ...

BINK Gasleidingberekening       (BINK Software BV)
Met BINK Gasleiding voert u een gasleidingberekening uit waarmee u een veilig gasleidingnet volgens de NEN 1078, NEN 2078 en NPG 3378 kunt ontwerpen. Deze module is zowel geschikt voor een simpele woning als voor een complex utiliteitsgebouw. Binnen enkele ...

BINK Glaser Statisch en Dynamisch       (BINK Software BV)
Met de thermische/hygrische module GLASER kan een constructie op warmte- en vochttechnische kwaliteit worden beoordeeld aan de hand van klimaatklassen (statisch) of uurlijkse, dagelijkse of wekelijkse binnen- en buiten klimaatgegevens (dynamisch). De vocht ...

BINK Ketelselectie       (BINK Software BV)
De module Ketelselectie is een consumentgericht C.V. ketel-combi selectieprogramma en is geschikt voor het selecteren van een C.V. ketel met of zonder warmwater- voorziening of een combiketel, bij vervanging van de bestaande ketel. Selectie voor nieuwe sit ...

BINK Koellastberekening ISSO 8       (BINK Software BV)
Om een goed binnenklimaat te kunnen garanderen, zeker gedurende de zomerperiode, is een betrouwbare berekening van het koelvermogen noodzakelijk. BINK Koellast berekent dit voor een ruimte of het hele gebouw op basis van ISSO-publicatie 8 en kleintje Koe ...

BINK Koelleiding       (BINK Software BV)
De leidingberekening voor een cv-installatie is één van de stromingsmodules waarmee u binnen enkele minuten een leidingnet ontwerpt en berekent. Met behulp van de module CV Leidingberekening bent u in staat binnen enkele minuten een optimaal leidingnet te ...

BINK Leiding CV       (BINK Software BV)
De module LEIDING is een rekenmodule voor het ontwerpen van de leidingloop en dimensioneren van CV leidingen. De al be(re)kende radiatorvermogens worden direct in de berekening verwerkt. Het gebruikte isometrisch diagram ondersteunt het invoeren van de aan ...

1 2 3 4 volgende